SA221- Variable, sử dụng biến trong Scratch

SỬ DỤNG BIẾN TRONG SCRATCH

(Variable Scratch)

A- Mục tiêu bài học SA221

Hướng dẫn sử dụng các khối lệnh sau đây:

1- Khối lệnh set [ ] to ( ) set [var v] to [0]

2- Khối lệnh change [ ] by ( ) change [var v] by (1)

3- Khối lệnh show variable [ ] show variable [var v]

4- Khối lệnh hide variable [ ] hide variable [var v]

B- Nội dung bài giảng SA221

VIDEO BÀI GIẢNG MIỄN PHÍ

PHẦN 1 - SA221

(Lưu ý: Xem video rõ nét ở chế độ phóng to toàn màn hình)

PHẦN 1 - SA221

Lưu ý:

Bài học SA221 được thực hiện thông qua 4 video, trong đó video phần 1, phần 2 được xuất bản công khai. Video phần 3 và phần 4 chỉ dành cho thành viên VIP có nhu cầu đăng ký học.

VIDEO BÀI GIẢNG DÀNH CHO THÀNH VIÊN VIP

HỌC XONG LÀM NGAY RA SẢN PHẨM

ĐĂNG KÝ HỌC

Sau khi đăng nhập thành viên thích hợp, các video bài giảng sẽ xuất hiện tại đây!